ExtremeML

Trong bài lần trước, mình có giới thiệu về Linq2Excel.

Một trong các hạn chế của Linq2Excel là thư viện này chỉ cho phép query dữ liệu, và ta không thể thêm, thay đổi hay xóa sửa dữ liệu trong đó được.

Để giải quyết vấn đề cập nhập thông tin trong file excel. Từ phiên bản Excel 2007 trở đi, Microsoft đưa ra chuẩn OfficeOpenXML (gọi tắt là OpenXML), tất cả dữ liệu office được lưu giữ dưới dạng XML, để kiểm tra bạn chỉ cần đổi đuôi file của MS Office thành .zip và mở bằng Winzip bạn sẽ thấy được dữ liệu XML của file đó. Để hỗ trợ lập trình với OpenXML, MS đưa ra bộ Open XML SDK mà bạn có thể download tại đây.

Tuy nhiên, việc dùng Open XML SDK vẫn phức tạp, do đó Tim Coulter viết ra thư viện ExtremeML, một thư viện Opensource tuyệt vời để làm việc với Excel 2007.

ExtremeML được mô tả như sau:


Sau đây là các tính năng chính của ExtremeML:

 • Tạo mới hoặc mở 1 workbook.
 • Đọc và ghi dữ liệu từ stream.
 • Thêm, xóa, thay đổi các worksheet.
 • Thêm, xóa, sửa row và column.
 • Hỗ trợ strongly-typed.
 • Đọc và ghi các formula của cells.
 • Đọc, ghí và thay đổi dữ liệu ảnh, rich text.
 • Hỗ trợ footer và header.

Ngoài ra ExtremeML còn hỗ trợ các tính năng sau:

 • Hỗ trợ dữ liệu dựa trên dạng bảng của Excel table.
 • Hỗ trợ template.
 • Các tính năng nâng cao như: group, merge, macro và phiên bản mới nhất hỗ trợ Excel 2010.

Ví dụ đoạn code sau:

Đoạn code này insert dữ liệu vào bảng như sau:

Happy coding!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s