SpecExpress – A fluent validation

SpecExpress là một fluent API để validate dữ liệu có hợp lệ hay không.

SpecExpress không dùng các Custom attribute để decorator thuộc tính như các Validation framework khác (ví dụ: Validation application block,…), mà SpecExpress dùng riêng một lớp gọi là Specification, lớp này sẽ chứa các rule cho tất cả các thuộc tính cần validate. Việc này giúp cho code dễ đọc hơn (vì dùng Fluent API) và code cũng dễ maintaince hơn.

Ví dụ:

  1: public class UserSpecification:Validates<User>

  2:  {

  3:    public UserSpecification()

  4:    {

  5:      Check(user => user.Name).Required(ValidationConstants.USER_NAME_REQ);

  6:  

  7:      Check(user => user.Password).Required(ValidationConstants.PASSWORD_REQ)

  8:                    .MinLength(6);

  9:  

 10:      Check(user => user.Roles).Required(ValidationConstants.USER_ROLE_REQ);

 11:    }

 12:  }

Class này kế thừa từ class Validates<T> của SpecExpress.

Constructor định nghĩa các rule để validate Entity User: Cần phải có Tên đăng nhập, cần phải có mật khẩu tối thiểu 6 ký tự, và User cần phải có ít nhất một Role.

Chi tiết hơn, các bạn xem tại đây.

Advertisements

One thought on “SpecExpress – A fluent validation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s